Dutch Translations


Posidippus, Epigrams, Pap. Mil. Vogl. VIII 309

Epitymbia


AB 43

Nikostrate is aangekomen in het land van de vromen, bij de heilige
     riten der ingewijden en tot voor het zuiverend vuur van Triptolemos.
Rhadamanthys, vanouds haar vriend, en Aiakos
     hebben haar teruggeleid tot in de poort en het huis van Hades,
haar, moeder van veel kinderen. Zó wordt van de pijnlijke ouderdom
     de haven altijd zachter om binnen te lopen.

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 131).

AB 44

Om een meisje, van twaalf kinderen de jongste, bekoorlijk ook,
     hebben Pella en de Euiades gejammerd.
Driemaal klonk hun kreet, toen de Moira deze dienares van Dionysos,
     Niko, uit de Bassarische bergen weghaalde.

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 129).

AB 56

Bij vijf barensweeën heeft Eleutho haar boog opgeheven,
     plaats nemend, o heilige vrouw, aan uw bed.
Maar na de zesde baring bent u gestorven, ook uw kindje
     kwam om toen de zevende zon opging, terwijl het nog
zocht naar een borst vol melk. Voor moeder en kind
     zijn vereende tranen gestort door wie hen begroeven.
Voor uw vijf kinderen, o vrouw uit Asia, zullen de goden
     wel zorgen; dat ene koestert u zelf, op uw eigen knieën.

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 131).

AB 59

O Menestrate uit Adramyttium, jouw oude dag was gezegend!
     Je hebt het achtste tiental van je jaren volledig gezien,
En twee generaties kinderen hebben een gepast graf voor je opgericht.
     dit gebaar van dankbare piëteit kreeg je vanwege de goden.
Dierbare oude, laat in jouw glanzende oude dag edelmoedig delen
     alwie jouw heilig graf voorbij zullen gaan.

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 132).

AB 60

Zojuist is Mnesistratos de weg gegaan
     van brandstapel naar Hades. Maar voor hij stierf heeft hij dit gebeden:
‘Kinderen, ween niet om mij! Het is me welkom als je nu bij mijn einde
     aarde werpt op de koude as van je vader naar voorvaderlijk gebruik.
Want nog niet door ouderdom bezwaard, zestig jaar oud maar nog fit,
     verlaat ik de lucht die jullie ademen en ga naar het land van de vromen.’

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 134).

AB 61

Sta even stil bij dit grafteken en groet de eerbiedwaardige Aristippos
     die een gezegende oude dag beleefde. Want hier ligt hij, na zijn dood.
Bekijk de steen, zonder tranen alstublieft, want voor hem
     die onder de grond ligt is deze steen een lichte last,
aangezien zijn eigen kinderen, het dierbaarst bezit van een oud man,
     hem begroeven, en hij ook de kinderen van zijn dochters gezien heeft.

Vertaald door J.M. Bremer
(Uit J.M. Bremer, “Nieuwe grafgedichten
uit een oude kist, “Hermeneus 75.2 (2003), 132).

top

Hippika


AB 71

Dit rijpaard van mij, Aithon, heeft deze koers gewonnen
     en ik werd ook tijdens dezelfde Pythische spelen bekroond.
Tweemaal schreef ik, Hippostratos, de prijs op mijn naam;
     mijn paard won ook, zowel als ik, vrouwe Thessalia.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 72

Aanschouw de praal van de merrie, die adem schept
     bij elke hoefslag, languit galopperend
alsof zij in de koers te Nemea loopt. Voor Molykos
     won zij met een neuslengte de krans uit groene selderij.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 73

Vanaf de startlijn in Olympia liep ik zo
     zonder op de zweep te wachten
[dragend?] een zoet gewicht voor snelheid … Trygaios
     werd met de (olijf)krans bekroond …

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 76

Dit beroemde Arabische paard heeft op de tippen van zijn hoeven
     languit gegaloppeerd en won voor Etearchos.
Nadat het tweemaal in de Ptolemaia en Isthmia en Nemea heeft gewonnen,
     gaat het wel zeker niet de Delfische kransen laten liggen.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 78

Jullie, alle dichters, moeten van mijn roem vertellen en hervertellen,
     als het jullie ooit behaagt van alles wat bekend is kond te doen, daar mijne eer
reeds lang gevestigd is. Want met zijn wagenspan heeft mijn voorvader Ptolemaios
     gewonnen, leidend zijn paarden door het stadion van Pisa, en Berenike,
de moeder van mijn vader. En nogmaals met zijn wagenspan
     heeft mijn vader wel gezegevierd, een koning van koninklijke afkomst,
dragend zijn vader’s naam. En in een enkele wedstrijd heeft Arsinoe
     voor alle drie hippische zeges de overwinningskrans gekregen.
Nu ik, de koningin-maagd, vereerd boven alle vrouwen,
     eis van jullie mijn vaders’ heilige clan goddelijk te verklaren.
Die zeges uit een enkel huis heeft Olympia gezien, de kinderen
     van de kinderen met hun wagenspan als winnaars geproclameerd.
O Macedoniers, zingen jullie van de krans van Berenike,
     de koningin die met haar vierspanwagen heeft gewonnen.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 79

Waarlijk een maagd heeft de koningin met haar vierspanwagen, ja, Berenike zelf
     wel alle prijzen in de vierspanwagenren op haar naam geschreven
tijdens jouw spelen, Nemeïsche Zeus. Door de snelheid van haar paarden,
     liet haar wagen vele wagenmenners achter zich in elke bocht;
onder de teugel renden haar paarden [gelijk aan meteoren]
     en kwamen eerst voor de Argeische rechters.

Vertaald door E. Kosmetatou en B. van Beek

AB 82

… van Berenike
     … het paard in het stadion,
de [veel-bekroonde] Macedonische dochter werd bewonderd
     door het heilige water van de Peireische Akrokorinthos,
samen met Ptolemaios, haar vader; want U alleen, koningin, [als winnares]
     geproclameerd te Isthmus (. . .) Uw huis zo vele keren zegevierend.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 87

Toen wij nog paarden waren, o volk van Pisa,
     hebben wij de Olympische krans gewonnen van de Macedonische Berenike,
de krans die een welbekende eer bezit en
     waarmee wij Kyniskas’ oude roem wegnamen.

Vertaald door E. Kosmetatou

AB 88

Wij alleen waren de eerste drie koningen die te Olympia in wagenspan
     hebben gewonnen, mijn ouders en ik.
Ik ben de ene, van de zelfde naam als Ptolemaios, en zoon van Berenike
     van Eordeïsche afkomst; mijn ouders twee.
Ik heb mijn vader’s grote roem verhoogd, maar mijn moeder, een vrouw, heeft ook
     de prijs in wagenspanren op haar naam geschreven –dat een groot succes.

Vertaald door E. Kosmetatou